Rada města

Termíny schůzí 
rady města 
1. pololetí 2019

  • 7., 14. a 28. ledna
  • 25. února
  • 11. března
  • 1., 15. a 29. dubna
  • 20. května
  • 3. a 24. června

Informaci o nově zveřejněných zápisech z jednání si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace o Radě města

/ Příslušná ustanovení zákona o obcích, týkající se rady města. / Více

Jednací řád RM

/ Organizační a technické zajištění zasedání rady města. / Více