Rada města

Termíny schůzí 
rady města 
2. pololetí 2019

  • 15. července
  • 19. srpna
  • 2. a 23. září
  • 7. a 21. října
  • 11. a 25. listopadu
  • 16. prosince

Informaci o nově zveřejněných zápisech z jednání si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Informace o Radě města

/ Příslušná ustanovení zákona o obcích, týkající se rady města. / Více

Jednací řád RM

/ Organizační a technické zajištění zasedání rady města. / Více