Pytlový svoz plastů z historického centra

Od letošního července zavádí město pytlový svoz plastových odpadů z historického centra. „V této části Českých Budějovic není možné kvůli omezenému prostoru umístit v dostatečném počtu sběrné nádoby na separovaný odpad. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet pytlový sběr plastů a umožnit tak občanům třídit odpad bez problémů přímo v centru,“ řekl k zaváděné novince primátor Juraj Thoma.

Speciální žluté pytle si zájemci mohou začít vyzvedávat už od 2. června v Informačním centru magistrátu města (vchod č. 3 v budově historické radnice) nebo v sídle společnosti .A.S.A. v Dolní ulici. „Při vyzvednutí žlutých pytlů, které jsou zdarma a ve stejné obsahové velikosti jako stávající modré na komunální odpad, bude třeba předložit občanský průkaz,“ upozornil Aleš Mikšátko z odboru správy veřejných statků. Separované plasty budou odváženy souběžně s komunálním odpadem, ale budou nakládány do speciálního vozu.