Psi označení čipem jsou osvobozeni od poplatku

Veskrze pozitivní zprávou pro všechny majitele psů, kteří nechají své čtyřnohé miláčky trvale označit je, že nebudou platit dříve povinný poplatek. „Od 1. ledna totiž budou majitelé psů označených elektronickým čipem nebo tetováním, pokud splní ohlašovací povinnost, úplně osvobozeni od poplatku. Umožní jim to článek 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích schválené zastupitelstvem 7. listopadu 2013,“ konstatuje 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD).

Odpuštění poplatku bude mít samozřejmě dopad i na rozpočet, ale i přesto vedení města trvá na odůvodněnosti tohoto opatření. „Zákon nám umožňuje, abychom v rámci povinnosti nošení evidenční známky dané obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, čipování nařídili. Myslím, že striktních nařízení je už i tak dost, proto dáváme přednost přirozené motivaci, čili ve zkratce – očipuj a neplať,“ říká náměstek a zároveň přiznává, že tento vstřícný krok vůči pejskařům přijde město na 1,6 milionů korun ročně.