Protipovodňové opatření na Malši na webových stránkách města

Projekt ke stavebnímu povolení první etapy protipovodňových opatření na řece Malši je k vidění na webových stránkách města www.c-budejovice.cz hned na úvodní straně. Kromě projektu jsou na stránce umístěny informace vztahující se k této stavbě, které budou aktuálně doplňovány. Široká veřejnost se tak může s projektovou dokumentací důkladně seznámit.

Případné konstruktivní návrhy občanů v písemné podobě, které v šestnáctiletém procesu tvorby projektu, kdy občany zastupovalo Občanské sdružení Malše, nebyly diskutovány, lze doručit do kanceláře náměstka primátora Petra Holického do 23. srpna 2015.
Společné setkání zástupců města, investora a projektanta s občany na dané téma, kde budou probírány případné návrhy občanů a podáno vysvětlení k dalšímu postupu, se uskuteční v září 2015.