Profil návštěvníků Českých Budějovic

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity zpracovala pro město profil návštěvníka města z hlediska cestovního ruchu za rok 2014. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit následující údaje o turistech navštěvujících významné atraktivity v Českých Budějovicích v turistické sezóně 2014:

1. Odkud turisté přijíždějí (u turistů z ČR PSČ, u turistů ze zahraničí země)?
2. Jaký je jejich demografický profil (věk, pohlaví, vzdělání)?
3. Jakým způsobem přijeli do Českých Budějovic (způsob dopravy, individuální vs. organizovaná návštěva, počet lidí ve skupině)?
4. Jaké využili zdroje informací o Českých Budějovicích?
5. S čím si České Budějovice asociují (tj. vnímání)?
6. Proč přijíždějí do Českých Budějovic (tj. primární motiv příjezdu do Českých Budějovic)?
7. Kolik v Českých Budějovicích tráví času?
8. Co v Českých Budějovicích dělají? Tj. konkrétní aktivity v Českých Budějovicích (stravování, ubytování, kulturní akce, návštěvy atraktivit apod.)
9. V jakém typu zařízení jsou případně ubytováni?
10. Kolik utratí za různé aktivity v Českých Budějovicích peněz?
11. Přijíždějí do Českých Budějovic opakovaně? A jak často?
12. Jaké jiné destinace v jižních Čechách během pobytu navštěvují?
13. S čím jsou v Českých Budějovicích nespokojeni?
14. Kdy turisté České Budějovice navštěvují?

Turistická sezóna byla pro účely tohoto výzkumu vymezena měsíci červen až září 2014.

Kompletní znění studie.