Primátor pozval dětské zastupitele na bruslení

 Ve středu 12. prosince od 15 do 16  hodin bude kluziště na náměstí Přemysla Otakara II. patřit dětským zastupitelům. Na předvánoční bruslení je pozval primátor Juraj Thoma.

  „Dětské zastupitelstvo se schází stejně často jako to naše, dospělé, a řeší podobné problémy – samozřejmě především ty, které ve městě trápí především děti. Nejenom, že děti mají příležitost zjistit na vlastní kůži, jak vypadá práce pro město, ale občas z jejich jednání vzejdou zajímavé podněty pro naši práci. Chtěl bych proto práci dětských zastupitelů ocenit malým dárkem, a tak jsem se je rozhodl pozvat na bruslení – ledová plocha bude od 15. hodiny rezervována jen pro ně,“ uvedl primátor Juraj Thoma, který dětské zastupitele nejprve slavnostně přivítá před radnicí.

  Dětské zastupitelstvo má v letošním školním roce 41 členů a je složeno ze zástupců třinácti základních škol a jedné střední školy. Schází se podle potřeby, letos to bylo od září každý měsíc. Založeno bylo v roce 1998 z podnětu Svatopluka Miky, vedoucího odboru životního prostředí, a Rudolfa Vodičky, tehdejšího zastupitele a dnešního náměstka primátora.

  Vyhrazení ledové plochy pouze pro dětské zastupitele není úplně nepřekročitelné, zvláště pokud nepřijdou všichni. V takovém případě budou moci na kluziště i další zájemci.