Převedení centrálních správních evidencí omezí služby úřadu

Ministerstvo vnitra České republiky provede převod centrálních informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému a databázového prostředí. V souvislosti s tím dojde k omezení provozu centrálních správních evidencí, což bude mít přímý dopad na rozsah poskytovaných služeb, konkrétně například na přijímání žádostí o vydání občanského průkazu či cestovního dokladu, provedení změny či doplnění údajů v cestovním dokladu a zaevidování změny místa trvalého pobytu. Převod  bude uskutečněn v období od 4. do 8. září 2008. Po dobu realizace, od 20.00 hod. dne 4. září do 6.00 hod. dne 8. září nebude možné provádět žádné aktualizace, proto žádáme občany, aby  právě  v tomto čase  odložili návštěvu úřadu.

Cílem tohoto opatření je zajistit stabilní provoz centrálních správních evidencí na základě vysoce výkonné a spolehlivé databázové technologie a moderní výpočetní techniky. Potřeba realizace převodu vyplývá především z nezbytnosti zajistit komplexní technickou podporu pro řešení problémových stavů spojených s provozováním centrálních správních evidencí a z nedostatečné výkonnosti a morální zastaralosti výpočetní techniky, na nichž jsou tyto evidence provozovány.

Zabezpečení stabilního provozu centrálních správních evidencí je nutnou podmínkou  pro plánovaný přechod na jednoúrovňové vedení zpracování evidovaných dat, který by se měl uskutečnit na podzim tohoto roku.