Přes dvanáct tisíc řidičů si ještě nevyměnilo průkaz

Povinnou výměnu řidičských průkazů danou zákonem lidé neustále odkládají, takže je pravděpodobné, že ji nakonec nestihnou vůbec. Přitom zákon ukládající tuto povinnost vstoupil v platnost už 1. ledna 2001. V roce 2005 byla lhůta  prodloužena  o další dva roky.

Od ledna příštího roku tedy definitivně přestanou platit řidičské průkazy vydané od července 1964 do konce roku 1993. „V Českých Budějovicích má výměnu před sebou ještě 12 189 řidičů. Během minulého týdne tady bylo za tímto účelem celkem 232 lidí, ale téměř polovina doklad k řízení pouze odevzdala . Jednalo se většinou o starší či nemocné občany, kteří se už na řízení motorového vozidla necítí,“říká František Leština z matričního úřadu a upozorňuje, že oddělení řidičských průkazů sídlící v Jeronýmově ulici má úřední hodiny každý den. „V pondělí od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin. Volněji bývá tradičně vždy v úterý a ve čtvrtek,  takže lidé nemusejí stát dlouhé fronty,“doporučuje termín František Leština.

Řidiči, kteří mají průkazy z let 1994 až 2000 si je musejí podle zákona vyměnit do konce roku 2010. Platnost průkazů vydaných od roku 2001 do konce dubna 2004  je omezena koncem roku 2013.