Pracovní návštěva primátora a náměstkyně na Slovensku a v Polsku

Pracovní návštěvu Slovenska a Polska absolvoval v minulých dnech primátor Miroslav Tetter společně s náměstkyní Vlastou Bohdalovou. Začala v Nitře, kde byl zahájen vůbec první ročník Dnů české kultury, což je  mladší  obdoba  mnohem starších  Dnů slovenské kultury, které se loni konaly v jihočeské metropoli už po sedmé. Obě mezinárodní akce podporují jak český, tak i slovenský velvyslanec. Další část programu v partnerském městě patřila slavnostnímu zasedání vědecké rady Zemědělské univerzity. Při této příležitosti byl udělen čestný titul doctor honoris causa Františku Střelečkovi, bývalému rektorovi Jihočeské univerzity. S pozitivním ohlasem se setkalo také vystoupení primátora Miroslava Tettera během zasedání tamního  zastupitelstva.

Představitelé polského města Przemyšl ležícího na jihovýchodě země, projevili už v loňském roce zájem o užší spolupráci s Českými Budějovicemi. Reálná je i  budoucí  oficiální partnerská smlouva. „Zvláštní charakter má tamní vysoká škola. Stávající bakalářské studium se tam  od nového školního roku  rozšíří o studium doktorantské pod patronací tří univerzit sídlících v Krakově, Varšavě a  ve Vídni, které budou garantovat odbornou výchovu studentů. Cílem projektu je, aby absolventi zůstali jako pedagogičtí a vědecko-výzkumní pracovníci na univerzitě. Pokud se toto zázemí v praxi osvědčí, rozšíří se škola o magisterské studium,“říká náměstkyně Vlasta Bohdalová. Kromě významných historických památek má Przemyšl také celou řadu smělých investičních akcí dotovaných Evropskou unií. „V letošní zimě tam byla například zprovozněna atraktivní lyžařská sedačková lanovka v bezprostřední blízkosti města, kam je možné dojít pěšky. Kompletně se tam rekonstruuje hrad ze čtrnáctého století, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Staví se tam velkolepá centrální knihovna, největší a nejmodernější v celém jihovýchodním Polsku. Všechny tyto projekty mají společného jmenovatele a tím jsou evropské peníze,“říká primátor Miroslav Tetter s tím, že podobné poznatky si přiváží i ze sousedního Slovenska. „Na celé trase od Nitry přes Poprad a Prešov na Svidník a Duklu se staví celá řada úseků dálnic či rychlostních komunikací a téměř u každé stavby je  cedulka upozorňující na zdroj financí s nápisem EU. Tento pohled ale končí přejetím hranic do naší republiky, bohužel. Vypadá to tak, že si asi neumíme na tyto zdroje sáhnout, což je skutečně velká škoda a všichni zainteresovní lidé by se nad tím měli vážně zamyslet,“říká primátor Miroslav Tetter.