Pozvánka na veřejnou prezentaci vizí SUMP- workshop - 21.6. od 13.00 hodin

České Budějovice se v současné době intenzivně věnují přípravě Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP, což je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Zpracovatelem plánu je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

„V této souvislosti zveme širokou veřejnost na workshop, kde budou představeny již zpracované vize, oblasti změny a strategické cíle. Poté bude následovat diskuse nad těmito tématy. Akce se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva  ve druhém patře radnice ve středu 21.6.2017 od 13.00 hodin, říká náměstek primátora František Konečný s tím, že první analytická část dokumentu je k dispozici na webových stránkách na adrese http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/mobilita/stranky/sump.aspx