Pozvánka na veřejné projednání Strategického plánu města České Budějovice na období 2017-2027 – 14. 6. od 17.00 hodin

„České Budějovice se intenzivně věnují přípravě Strategického plánu rozvoje statutárního města České Budějovice na období 2017-2027, což je koncepční dokument zabývající se významnými oblastmi života ve městě, jako je například doprava, podnikatelské prostředí, kultura, sport a mnohá další témata. Zpracovatelé plánu jsou firmy Berman Group, s.r.o. a Cassia Development & Consulting, s.r.o.. Rádi bychom umožnili veřejnosti vyjádřit své názory k tomuto dokumentu právě ve fázi, která předchází schvalovacímu procesu a proto jste zváni na veřejné projednání, které se bude konat ve středu 14. 6. 2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva “ říká primátor Jiří Svoboda.

Finální verze Strategického plánu města, včetně příloh v podobě výstupů z analytické fáze zpracování jsou k dispozici na webových stránkách na adrese http://www.spcb2017.cz/vystupy/.