Poznávací soutěž pro děti a mládež

ČESKOBUDĚJOVICKÉ VÝZNAMNÉ STAVBY A JEJICH LIDÉ

Poznávací soutěž pro děti a mládež

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vědomostní soutěž zaměřenou na významné stavby v Českých Budějovicích v souvislosti s jejich osobnostmi.

 Soutěž bude vyhlášená v rámci Dnů evropského dědictví

dne 9. 9. 2017 a bude trvat do 31. 12. 2017

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do 16 let – jednotlivci i kolektivy (např. třída nebo zájmový kroužek)

SOUTĚŽNÍ PODKLADY

Pracovní listy se soutěžními otázkami a informační letáky budou ke stažení na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz   Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb nebo v tištěné formě v Turistickém informačním centru na českobudějovické radnici po celou dobu trvání soutěže.

Hodnocení a vyhlášení vítězů

Soutěžní práce bude hodnotit komise, sestavená ze zástupců statutárního města České Budějovice Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Po ukončení soutěže budou vyhlášeni výherci, pro které jsou připraveny zajímavé ceny. Seznam vítězů bude vyvěšen na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz, Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb a v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice. Ceny budou výhercům slavnostně předány na českobudějovické radnici.

Bližší informace podají:

Ing. Jana Taubrová a Jana Kadlecová, odbor památkové péče, tel. č. 386 804 304 nebo 386 804 303.

Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, mob.: +420 777 454 383