Posílat připomínky k novému územnímu plánu je stále možné

Příležitost podávat připomínky k návrhu zadání nového územního plánu České Budějovice má veřejnost ještě do 27. května 2020. Návrh zadání územního plánu byl poprvé na úřední desce zveřejněn již 2. března letošního roku. Avšak krátce na to došlo vyhlášením nouzového stavu a souvisejícími opatřeními Magistrátu města České Budějovice k omezení přístupnosti úřední desky. Vedením města bylo proto rozhodnuto proces opakovat a návrh zadání nového územního plánu zveřejnit v jiném termínu.

„Od 27. dubna, kdy byl návrh na již běžně přístupné úřední desce znovu vyvěšen, má veřejnost možnost nový plán opět připomínkovat. Od této doby běží měsíční lhůta daná stavebním zákonem, po kterou se může každý občan písemně vyjádřit k zadávacímu návrhu územního plánu. Své připomínky by měl adresovat pořizovateli, kterým je odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice,“ přiblížil postup náměstek primátora Juraj Thoma.

„Ten, kdo již podal připomínku k návrhu zadání územního plánu při předchozím uveřejnění, nemusí opakovaně zasílat stejnou připomínku,“ doplnil sdělení náměstek Thoma.

 

Do 27. května 2020 může každý občan písemně podat připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice. K připomínkám podaným po uplynutí tohoto termínu nebude přihlíženo.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 15. 5. 2020.