Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Návrh změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v k. ú. Třebotovice 13.05.2019 - 24.06.2019 13.06.2019 Kordík Pavel (386 803 012)

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Žádné připomínkování

Aktuální připomínkování k ÚPP uveřejněným zadáním ÚS

Název Termín
připomínkování
Dokumenty Kontakt
Zadání územní studie „Za Voříškovým Dvorem“
v k. ú. České Budějovice 3
03. 06. 2019 - 17. 06. 2019

informace o uveřejnění
zadání ÚS
příloha č. 1, příloha č. 2

Topková Sonja
(386 803 010)

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura