Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Návrh územního plánu Olešník v k. ú. Olešník 25.11.2019 - 10.01.2020 Balla Topková Sonja (3010)
Změna č. 2 územního plánu Doudleby v k. ú. Doudleby 24.10.2019 - 10.12.2019 02.12.2019 Borovková Sylvie (386 803 017)

Ukončené připomínkování

Nadpis Termín připomínkování Datum veřejného projednání Kontakt
Změna č. 1 územního plánu Vrábče v k. ú. Vrábče a Slavče 11.11.2019 - 27.11.2019 Studená Sandra (3013)
Návrh zadání územního plánu Nákří v k. ú. Nákří 31.10.2019 - 02.12.2019 Milaberská Silvie (3009)
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nová Ves v k. ú. Nová Ves 24.10.2019 - 25.11.2019 Kordík Pavel (386 803 012)
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitách Otýlie a Za Otýlií v k. ú. České Budějovice 3 a 4 24.10.2019 - 03.12.2019 25.11.2019 Studená Sandra (3013)
Územní plán Záboří v k. ú. Lipanovice a Záboří u Českých Budějovic 14.10.2019 - 22.11.2019 14.11.2019 Milaberská Silvie (3009)
Změna termínu opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Mydlovary 10.10.2019 - 19.11.2019 11.11.2019 Studená Sandra (3013)
Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Mydlovary 07.10.2019 - 14.11.2019 06.11.2019 Studená Sandra (3013)
Návrh územního plánu Včelná 03.10.2019 - 19.11.2019 Kordík Pavel (386 803 012)

Vyvěšeno na účinnost

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7

na odboru územního plánování

Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5

na odboru územního plánování

Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5

na odboru územního plánování

Změny č. 1 ÚP Pištín a úplného znění po změně č. 1 ÚP Pištín

na odboru územního plánování

Územní plán Libín v k. ú. Libín, Slavošovice u Lišova a Spolí u Ledenic

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

na odboru územního plánování

Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská zkráceným postupem pořizování v katastrálním území České Budějovice 6

na odboru územního plánování

Územní plán Hvozdec v k. ú. Hvozdec u Lišova

na odboru územního plánování

Územního plán Vlkov v k. ú. Vlkov u Drahotěšic

na odboru územního plánování

Změna č. 3 územního plánu Ševětín v k. ú. Ševětín

na odboru územního plánování

Územní plán Libníč v k. ú. Libníč a Jelmo

na odboru územního plánování

Územní plán Nedabyle v k. ú. Nedabyle

na odboru územního plánování

Územní plán Dasný v k. ú. Dasný

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Střížov v k. ú. Střížov nad Malší

na odboru územního plánování

Změna č. 2 územního plánu Litvínovice v k. ú. Litvínovice

na odboru územního plánování

Změna č. 1 územního plánu Zahájí v k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou
Změna č. 3 územního plánu Strážkovice v k. ú. Strážkovice a Lomec
Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardmuthova a V Háječku I v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Borek v k. ú. Borek u Českých Budějovic
Územní plán Plav v k. ú. Plav
Změna č. 4 regulačního plánu „Suché Vrbné - V Hluboké cestě“ v k. ú. České Budějovice 5
Územní plán Dynín v k. ú. Dynín a Lhota u Dynína
Územní plán Heřmaň v k. ú. Heřmaň u Českých Budějovic
Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic
Územní plán Žabovřesky v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic a Dehtáře u Českých Budějovic
Změna č. 1 územního plánu Komařice v k. ú. Komařice, Sedlo u Komařic
Územní plán Branišov v k.ú. Branišov u Dubného
Návrh zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Bošilec v k. ú. Bošilec
Územní plán Vrábče v k. ú. Vrábče, Slavče
Změna č. 2 ÚP Strážkovice v k. ú. Strážkovice
Územní plán České Budějovice
Změna č. 2 regulačního plánu "Pražská čtvrť a lokalita Lannova" v k. ú. České Budějovice 3
Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v k. ú. České Budějovice 2
Změna č. 2 regulačního plánu "Plavská" v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Hlavatce v k. ú. Hlavatce u Českých Budějovic
Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě - za Tratí v k. ú. České Budějovice 7
Územní plán Neplachov v k. ú. Neplachov
Změna č. 73 územního plánu města České Budějovice v lokalitě u Vávrovských rybníků III v k. ú. České Budějovice 2
Změna č. 74 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Čtyři Dvory - domky v k. ú. České budějovice 2
Změna č. 8 Územního plánu obce Boršov nad Vltavou v k. ú. Boršov nad Vltavou a Záhorčice u Vrábče
Změna č. 1 územního plánu Včelná v k. ú. Včelná
Změna č. 72 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Změna č. 1 územního plánu Strážkovice v katastrálním území Strážkovice
Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice v katastrálním území Staré Hodějovice
Vydání změny č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 6
Změna č. 71 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice
Změna č. 70 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II v katastrálním území České Budějovice 7
Změna č. 69 územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojku, v katastrálních územích České Budějovice 2, 3, 4 a České Vrbné
Vydání změny č. 66 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel II v k. ú. České Budějovice 3

Aktuální připomínkování k ÚPP, uveřejněným zadáním ÚS

Žádné připomínkování

 

 

 

Užité zkratky :

VPS - veřejně prospěšné stavby

VPO - veřejně prospěšná opatření

ZPF - zemědělský půdní fond

TI - technické infrastruktura

DI - dopravní infrastruktura