Pořizované územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady

Stránky připomínkování územních plánů jsou určeny pro přehledné seznámení a dotazování k nově vznikajícím územním plánům či jejich změnám. U ukončených připomínkování je možné nahlédnout do archivního výčtu.

Aktuální připomínkování

Ukončené připomínkování

Žádné připomínkování

Účinné ÚPD

Nadpis Dostupná dokumentace
Změna č. 1 územního plánu Čejkovice v k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

na odboru územního plánování