Poplatky, přestupky, ostatní správní agendy

Poplatek za komunální odpad

/ Sazba poplatku za komunální odpad je 680 Kč na osobu a kalendářní rok. / Více

Správní poplatky

/ Správní poplatky, které vybírá finanční odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství. / Více

Poplatek ze psů

/ Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíce, obvykle 400 Kč za kalendářní rok (bez slev a osvobození a při chovu jednoho zvířete). / Více

Projednání dopravních přestupků

/ Provinilý řidič se zákazem řízení může požádat o upuštění od zbytku doby zákazu řízení. Správní odbor magistrátu města však žádá pouze v případě, že ten řidičův přestupek projednával. / Více

Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku

/ Přestupky lze nahlásit na Policii ČR nebo na správním odboru magistrátu města. / Více

Posudky a zprávy o přestupkových řízeních

/ Zprávy o pověsti a zprávy o přestupkových řízeních vedených proti občanovi vydává správní odbor. Posudek lze žádat pouze na svou osobu. / Více

Splátky pokut uložených správním odborem

/ Ve výjimečných případech může správní odbor přistoupit na placení jím uložených pokut prostřednictvím splátek. / Více

Potvrzení o bezdlužnosti při žádosti o byt

/ O potvrzení bezdlužnosti je třeba požádat finanční odbor, který ji potvrdí do tiskopisu žádosti o byt vydané Správou domů. / Více

Uspořádání veřejné sbírky

/ Dohled nad konáním veřejné sbírky zabezpečuje správní odbor magistrátu města. / Více

Ohlášení shromáždění občanů

/ Ke shromáždění občanů není třeba žádné povolení, svolavatel však má povinnost ho ohlásit magistrátu města. / Více