Podklady k financování prvotních nákladů

Vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto,

v souvislosti s přípravou podkladů k financování a žádosti o uvolnění finančních prostředků na Ministerstvo financí na pokrytí prvotních nákladů za záchranné a likvidační práce a nezbytná opatření přijatá při odstraňování následků povodně na obecním majetku nebo v souvislosti se zajištěním "života" obce Vás žádáme o provedení odhadu těchto nákladů a to následujícím způsobem s ohledem na možnosti a situaci v obci

a) Vyplněním soupisu nákladů (skutečných/odhadovaných) do přiložené tabulky s celkovým odhadem (pokud se domníváte, že ne všechny náklady znáte, uveďte hrubý odhad těchto nákladů do části "ostatní")

b) Pokud vám situace v obci neumožňuje zpracovat rozpis prvotních nákladů, uveďte Váš odhad v části "ostatní"

Odhady prvotních nákladů zašlete co nejdříve cestou příslušného krizového štábu ORP do dnešních 22 hodin nejpozději zítra tj. 7.6. do 10:00 hodin

KŠ ORP náklady budou sumarizovat za správní obvod ORP a následně zašlou na KŠ kraje ucelený přehled.

Dle usnesení vlády č. 848 zde dne 21. listopadu 2012 se jedná např. o tyto náklady: desinfekční prostředky, nákup pracovních a hygienických potřeb, ochranné prostředky, odstranění náplav,vyvrácených nebo poškozených dřevin, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, stavební sutě či zbytků zničených objektů, odčerpávání vody ze sklepů a skladů, vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství, provizorní přechody, odvozy naplavenin, nouzové ubytování a stravování

Současně upozorňujeme na nutnost ukládat účetní doklady, které budou následně výchozími pro zpětné proplacení nákladů Ministerstvem financí.

Pokud potřebujete poskytnutí humanitární pomoci a prostředky na likvidační práce, rovněž o tyto zažádejte příslušný KŠ ORP.

KŠ JčK