personalista/ka - mzdový/á účetní na personálním odd. v kanceláři tajemníka

Veřejná výzva

Magistrát města České Budějovice

vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

 na obsazení pracovního místa personalista/ka - mzdový/á účetní na personálním oddělení v odboru kanceláře tajemníka na dobu určitou za mateřskou dovolenou

 

Místo výkonu práce:

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

 

Možnost nástupu:  ihned po ukončení výběrového řízení

 

Zájemce musí splňovat předpoklady dle vypsané veřejné výzvy.

 

Kvalifikační předpoklady:

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - středoškolské, vysokoškolské vzdělání  

 

Platová zařazení:  tarifní třída 9, 10                         

/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/

                           

Další požadavky: 

- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet) 

- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi

- znalost mzdového účetnictví

- znalost zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění

- znalost zákona o úřednících č. 312/2002 Sb. v platném znění

- znalost zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

- znalost zákona č. 222/2010 Sb. katalog prací v platném znění

- praxe v provádění mezd a znalost mzdového systému VEMA  výhodou

- ekonomické vzdělání výhodou

 

Benefity:  

- stravenky

- flexi pasy

- příspěvek na dovolenou

- příspěvek na dětské tábory

- rekreační zařízení na Nové Peci

- příspěvek na penzijní připojištění

- indispoziční volno

                       

Přihláška musí obsahovat: 

- žádost o jaké místo se ucházíte

- vyplněný osobní dotazník

- životopis s průběhem praxe

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č. 312/2002 Sb.

 

Informace:

p. Václav Pour – vedoucí personálního oddělení, tel: 386802011      

p. Jitka Bartošová –personální oddělení, tel.: 386802012

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel  nejpozději do 09.12.2019.

           

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :

Magistrát města České Budějovice

personální oddělení

nám. Přemysla Otakara II č.1/1

370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Stránka je publikovaná do 9. 12. 2019 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 18. 11. 2019.