Parkovací možnosti v sídlišti se rozšíří

Částku přesahující čtyři miliony korun hodlá město investovat do výstavby nových parkovišť v českobudějovickém sídlišti Máj. Rozšíření parkovacích míst se týká čtyř vybraných lokalit, a to ve východní části sídliště v ulici Větrná, kde na stávající nezpevněné ploše vznikne jednačtyřicet kolmých stání napravo podél ulice Větrná, poblíž bývalé MŠ Prachatická, dále v sousedství panelových domů za multikinem, kde budou rozšířena  stávající parkovací stání o sedmatřicet  míst, dvanáct  nových kolmých stání přibude  v ulici. J. Bendy a třináct v ulici K. Chocholy. Tady bude parkoviště vybudováno na místě stávajícího chodníku, který bude posunut. "Práce na všech stavbách začnou v týdnu od 14. srpna a jejich ukončení se předpokládá nejpozději v polovině září. Ještě před zahájením veškerých prací by měla být na staveništi umístěna informativní tabulka o tom, kdo stavbu provádí, případně informace o jiných nutných opatřeních či omezeních, jež budou se stavbou spojena,"říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.