Památky v krajině - krajina jako památka

Dnům evropského dědictví, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. září 2008 v Českých Budějovicích, předchází výstava na téma Památky v krajině - krajina jako památka , která bude mít vernisáž v pátek 15. srpna 2008 v 17.00 hodin v bývalém Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí. "Výstava v prvé řadě představuje malebnou jihočeskou kulturní krajinu jako výsledek tvořivého zasahování člověka do přírodního prostředí. Největší pozornost je věnována hodnotným krajinným celkům na území jižních Čech. Část z nich je již památkově chráněna formou krajinné památkové zóny. Další cenná území jsou k prohlášení zóny připravena po stránce dokumentací a odborných zhodnocení jejich vývoje a hodnot. Panely s mapami, fotografiemi a ikonografickými materiály doplní výtvarná díla studentů českokrumlovské SUPŠ sv. Anežky České,"říká primátor Juraj Thoma, který zítřejší vernisáž zahájí.