Otta Sepp - České Budějovice panoramatické 1945 - 1970 - výstavní síň v radnici

 

Výstava představí panoramatické fotografie Českých Budějovic Otty Seppa z let 1945 až 1970 a současný pohled na život města tří začínajících fotografů, Veroniky Palmové, Anny Najmanové a Jakuba Máčeho, studentů druhého ročníku oboru Užitá fotografie a média Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České z Českého Krumlova.

Výstava vytváří pomyslný oblouk mezi dobou, kdy Budějovice dokumentoval Otta Sepp a tím, jak svoje město vnímá a vidí mladá fotografická generace. Za šedesát let se změnilo město i fotografie.

„Otta Sepp jako fotoreportér zachycoval proměny města, jeho architekturu, společenský, kulturní, ale i každodenní běžný život. Svoji pozornost věnoval například Jihočeskému divadlu. Byl autorem velkého množství fotografií publikovaných v Encyklopedii města. Stal se nejvýznamnějším fotografem novinářského zpravodajství. Desetiletí pracoval zejména pro tehdejší deník Jihočeská pravda. Za celoživotní práci fotografa a obrazovou dokumentaci proměn jihočeské metropole v průběhu 20. století získal v roce 2006 Cenu města,“ připomíná náměstek primátora Jaromír Talíř.

O výstavě