Odbor správy veřejných statků

O odboru - Odbor správy veřejných statků

/ Do kompetence odboru správy veřejných statků spadá správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města. / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

/ Koncepce nakládání s odpady pro roky 2017 - 2021. / Více

Sazebník - veřejná zeleň

/ Sazebník - veřejná zeleň. / Více

Sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

/ Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla zpracována v roce 2016 a schválená Zastupitelstvem města dne 6.11.2017 usnesením č. 235/2017. / Více

Parkovací zóny České Budějovice - Nařízení s platností od 1.12.2019

/ Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více

Střednědobý výhled - Sportovní zařízení města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019. č. usnesení 1445/2019. / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2019-2020

/ Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2019-2020 / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020

/ Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1592/2019 / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice, včetně Metodiky platný od 1.1.2020

/ RM schválila na svém jednání dne 25.11.2019 usnesením č. 1594/2019 Ceník parkovacích zón České Budějovice platný od 1.1.2020, včetně přílohy č. 1 Metodika vydávání parkovacích oprávnění. Od 1.1.2020 budou zavedena do parkovacího systému vozidla zapojená do systému carsharing. / Více

Parkovací zóny České Budějovice - Nařízení s platností od 1.12.2019

/ 06. listopad 2019 / Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Údržba veřejné zeleně

/ 28. říjen 2017 / Údržba veřejné zeleně na území města České Budějovice - webové odkazy na smlouvy dle jednotlivých sektorů a mapový podklad. / Více

Nádoby na textil

/ 28. říjen 2017 / V Radě města dne 20. 2. 2013, č. usnesení 279/2013, byl schválen sběr a svoz použitého textilu. Bylo umístěno 19 ks nádob na území statutárního města České Budějovice a 3 ks na stabilní sběrné dvory. / Více

Nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Dne 6.3.2017 usnesením č. 293/2017 byly radou města schváleny nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice / Více

Vybrané lokality na umístění nádob na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností

/ 28. říjen 2017 / Vybrané lokality na umístění nádob na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností. / Více

Přehled firem provádějící údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Přehled firem provádějících údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ 28. říjen 2017 / Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ 23. říjen 2017 / Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Stránky