Odvodnění komunikace a výměna plynovodu prodlouží uzavírku

Křižovatka českobudějovických komunikací A. Kříže a V Hluboké cestě bude uzavřena až do 3. října 2008. Důvodem je vybudování příčného odvodňovacího žlabu, který by měl v budoucnu zabránit přívalu dešťových vod a jejich rozlití do okolních ulic. V uvedeném místě bude provedena navíc výměna nízkotlakého plynovodu, který je v havarijním stavu. Povrch vozovky bude upraven nejen v křižovatce, ale nově i v části ulice V Hluboké cestě. Obě tyto akce, s kterými původní projekt nepočítal, jsou součástí druhé etapy rekonstrukce Ledenické ulice.