Odbor správy veřejných statků

O odboru - Odbor správy veřejných statků

/ Do kompetence odboru správy veřejných statků spadá správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města. / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

/ Koncepce nakládání s odpady pro roky 2017 - 2021. / Více

Provozní řád tržiště na Piaristickém náměstí

/ Pravidla prodeje zemědělských a rukodělných produktů na tradičním trhu na Piaristickém náměstí. / Více

Sazebník - veřejná zeleň

/ Sazebník - veřejná zeleň. / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice

/ Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice schválený dne 19.2.2018, usnesením číslo 206/2018. / Více

Sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

/ Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla zpracována v roce 2016 a schválená Zastupitelstvem města dne 6.11.2017 usnesením č. 235/2017. / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2018-2019

/ Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2018-2019 / Více

Ceník parkovacích zón

/ Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č. 4/2017, v platném znění schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 1195/2018 ze dne 17.9.2018 platný od 1.11.2018. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2019

/ Sobotní mobilní sběrné dvory 2019 / Více

Tržní řád

/ Nařízení města platné od 19.9.2013. Oproti původnímu tržnímu řádu z roku 2006 zakazuje podomní a pochůzkový prodej. / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Zájemci dostanou materiál na zimní posyp chodníků

/ Zájemci dostanou od MM materiál na zimní posyp chodníků / Více

Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad

/ Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad

/ 06. listopad 2019 / Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Zájemci dostanou materiál na zimní posyp chodníků

/ 29. říjen 2019 / Zájemci dostanou od MM materiál na zimní posyp chodníků / Více

Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějjovice 2019 -2020

/ 23. říjen 2019 / Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějjovice 2019 -2020 / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ 14. říjen 2019 / Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Deratizace - podzimní etapa 2019

/ 05. září 2019 / Magistrát města oznamuje, že od poloviny září 2019 do konce listopadu 2019 bude odborná deratizační firma DERADEZ s.r.o. provádět podzimní etapu deratizace na veřejných prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví statutárního města České Budějovice / Více

Stránky