Odbor správy veřejných statků

O odboru - Odbor správy veřejných statků

/ Do kompetence odboru správy veřejných statků spadá správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města. / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

/ Koncepce nakládání s odpady pro roky 2017 - 2021. / Více

Provozní řád tržiště na Piaristickém náměstí

/ Pravidla prodeje zemědělských a rukodělných produktů na tradičním trhu na Piaristickém náměstí. / Více

Sazebník - veřejná zeleň

/ Sazebník - veřejná zeleň. / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice

/ Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice schválený dne 19.2.2018, usnesením číslo 206/2018. / Více

Sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

/ Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla zpracována v roce 2016 a schválená Zastupitelstvem města dne 6.11.2017 usnesením č. 235/2017. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2019

/ Sobotní mobilní sběrné dvory 2019 / Více

Parkovací zóny České Budějovice, Nařízení, Ceník a Metodika

/ Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více

Střednědobý výhled - Sportovní zařízení města České Budějovice

/ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019. č. usnesení 1445/2019. / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2018-2019

/ Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2018-2019 / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Tržní řád

/ Nařízení města platné od 19.9.2013. Oproti původnímu tržnímu řádu z roku 2006 zakazuje podomní a pochůzkový prodej. / Více

UPOZORNĚNÍ - Spuštění II. etapy parkovacích zón Pražské předměstí - Severozápad

/ Spuštění II. etapy parkovacích zón Pražské předměstí - Severozápad / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

ZMĚNA pořadí zadávání údajů - parkovací automaty ve městě

/ 27. listopad 2019 / Změna pořadí zadávání údajů při platbě u stávajících parkovacích automatů ve městě / Více

UPOZORNĚNÍ - Spuštění II. etapy parkovacích zón Pražské předměstí - Severozápad

/ 27. listopad 2019 / Spuštění II. etapy parkovacích zón Pražské předměstí - Severozápad / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ 14. listopad 2019 / Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více

Parkovací zóny České Budějovice, Nařízení, Ceník a Metodika

/ 06. listopad 2019 / Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Zájemci dostanou materiál na zimní posyp chodníků

/ 29. říjen 2019 / Zájemci dostanou od MM materiál na zimní posyp chodníků / Více

Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějjovice 2019 -2020

/ 23. říjen 2019 / Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějjovice 2019 -2020 / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ 14. říjen 2019 / Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2019

/ 07. leden 2019 / Sobotní mobilní sběrné dvory 2019 / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2018-2019

/ 03. leden 2019 / Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2018-2019 / Více

Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání

/ 28. říjen 2017 / Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání - formulář / Více

Stránky