Odbor sociálních věcí

Kontakt

O odboru - Odbor sociálních věcí

/ Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice. / Více

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 - 2022:

  1. Úvod k SVR PO
  2. Výhled SVR PO

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen radou města dne 17. září 2018 usnesením č. 1216/2018.

Stránka byla upravena 22. 10. 2018.