Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kontakt

Ing. Jaroslav Mráz, vedoucí odboru

tel. 386 804 401
e-mail: mrazj@c-budejovice.cz

O odboru - Odbor dopravy a silničního hospodářství

/ Popis činnosti odboru a jednotlivých oddělení, kontakty na jednotlivé pracovníky. / Více

Oddělení dopravního inženýrství státní správy

/ Činnost oddělení a kontaktní údaje. / Více

Oddělení evidence vozidel

/ Oddělení evidence vozidel (Kněžská 19, České Budějovice). / Více

Oddělení silničního správního úřadu

/ Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního správního úřadu / Více

Aktuality

V období od 1. září do 30. listopadu budou muset řidiči taxislužby na území Českých Budějovic prokázat své znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a to formou zkoušky

Podklady ke zkoušce k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele ZDE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice ZDE

Po naplnění daného počtu podaných přihlášek budou vždy vypsány termíny zkoušek.

Stanovené termíny zkoušek:
27.8.2019  -  13:00 hod.

 

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. "polopřevodu".

Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel "v převodu". Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.

Dotazník pro řidiče k využívání vybraných asistenčních systémů

Dotazníkové šetření, které si klade za cíl zmapovat postoje a zkušenosti českých řidičů a řidiček s pokročilými asistenčními systémy v automobilech (ADAS). Tento výzkum probíhá pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. jako součást projektu „Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA. Váš názor a zkušenosti jsou pro nás důležité. Samotné vyplnění dotazníku Vám zabere 30 minut.

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte se zpracováním údajů pro výzkumné a vzdělávací účely. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Lucii Viktorovou, e-mail: lucie.viktorova@upol.cz.

 

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dotaznik-pro-ridice-tacr/

Dopravní soutěž mladých cyklistů zná své vítěze

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky třetích a čtvrtých tříd se uskutečnila 5. října 2016. Přihlásilo se 16 škol. Šestičlenná družstva, složená ze 3 dívek a 3 chlapců, soutěžila ve znalostech dopravních předpisů, zdravotní přípravě - první pomoci při úrazech, zvládání slalomu a překážek při jízdě na kole a v jízdě na dopravním hřišti.

dopravni-soutez-mladych-cyklistu-zna-sve-viteze