Ocenění talentů v oblasti kultury pro rok 2014

Talenty v oblasti kultury přijme v obřadní síní historické radnice náměstkyně primátora Ivana Popelová v úterý 14. října ve 13.00 hodin.

„Město už třináct let podporuje umělecky talentované děti finančním příspěvkem. Stala se z toho taková pěkná a příjemná tradice, za níž stojí obrovská píle a touha něco dokázat, protože odměna je určena mladým umělcům do osmnácti let, kterým se podařilo získat významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Poděkování se samozřejmě vztahuje i na jejich rodiče a pedagogy,“ říká náměstkyně.

Šeky si letos odnesou dva nadaní violoncellisté.

Rada města schválila udělení darů v celkové výši 24 000 Kč usnesením č. 1632/2014 ze dne 1. 10. 2014. Výzva k podávání žádostí o ocenění talentů byla zveřejněna od 13. 8. 2014. Ocenění je určeno mladým umělcům do 18 let věku včetně, kteří mají trvalé bydliště v Českých Budějovicích a v letošním roce získali významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Žádosti mohly být podávány nejpozději 12. 9. 2014 do 14:30 hodin.