Obnova Palackého náměstí začíná

Celkovou revitalizací projde v příštích měsících českobudějovické Palackého náměstí. "Ta bude zahrnovat jak výsadbu zeleně, tak doplnění cestní sítě, včetně laviček a odpadkových košů. V prostoru za kostelem zůstane volná travnatá plocha,jež nechá vyniknout samotné budově Husova sboru církve československé husitské.V severní části parku vznikne keřová clona, která oddělí provoz v Pekárenské ulici od klidové zóny parku a zároveň jednoduchým tvarem doplní rozvolněné výsadby stromů," popisuje náměstek primátora František Jelen.

Obnova tohoto náměstí je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) a na jeho realizaci je přislíbena dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši přesahující sedm milionů korun. Hamonogram prací je plánován od září do dubna příštího roku.

www.europa.eu