Nové sazby za předzahrádky

 

Dne 6.3.2017 usnesením číslo 293/2017 byly radou města schváleny nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice.

Lokalita

Sazba v Kč

Sazba po slevě 20% při 100% úhradě předem

Historické jádro města 

bez nutnosti denního odstranění vybavení předzahrádky po skončení provozní doby

10

8

bez podesty a obslužného stánku, s denním odstraněním vybavení předzahrádky po skončení provozní doby

5

4

Ostatní části města

bez nutnosti denního odstranění vybavení předzahrádky po skončení provozní doby

7

5,60

bez podesty a obslužného stánku, s denním odstraněním vybavení předzahrádky po skončení provozní doby

3

2,40

Zároveň byl schválen nový postup pro výběr žadatele o zábor restaurační předzahrádky, kdy v objektu je více než jeden provozovatel restauračního zařízení.

„V případě více provozoven s odlišnými provozovateli v jedné nemovitosti se stanoví úhrada za zvláštní užívání obálkovou metodou. Žadatelé jsou povinni předložit svou nabídku v uzavřené obálce do 15.3. běžného roku (v roce 2017 je termín pro podání do 15.4.). Příslušná dohoda bude uzavřena se žadatelem, který nabídne vyšší celkovou nabídku za sezonu. Pokud dojde mezi žadateli k dohodě, bude postupováno dle sazeb uvedených v platném sazebníku výše úhrad za zvláštní užívání místní komunikace,“ upřesňuje náměstek primátora Petr Podhola.