Nesolidarita brání potřebným dopravním stavbám

1. náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD)Představitelé města se velice často potýkají s problémem, jak vyjít vstříc potřebám občanů Českých Budějovic na jedné straně a jak naopak uhájit připravované projekty před neustálými ataky ze strany řady občanských sdružení, iniciativ či jednotlivců.

„V šuplíku se nám už hromadí celá řada projektů, které měly napomoci zlepšit životní podmínky občanů, ale vlivem odmítavé reakce určitých zájmových skupin se realizace nedočkaly. Scénář je stále stejný, potřebujeme řešit kritické problémy, které lidi trápí, a nakonec narazíme na skupinu hájící výhradně své partikulární zájmy,“ posteskl si první náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch (ČSSD).

Nejcitelnější problémy jsou v dopravě. „Všichni se shodnou, že Budějovice jsou špatně průjezdné, chybějí okruhy, přemostění Vltavy či Malše není dostatečné a podobně. Když ale dojde na rozhodnutí, kudy komunikace vést, zvítězí nad solidaritou s ostatními obyvateli, především s těmi, kteří jsou nejcitelněji zasaženi nadlimitní dopravní zátěží, zplodinami a hlukem, snaha uchránit právě tu svou lokalitu stranou jakýchkoli změn,“ myslí si Miroslav Joch.

Podobný scénář se začíná naplňovat i u komunikace, jež má propojit ulice Strakonická a Milady Horákové. „Tato komunikace byla vyhodnocena v dopravní studii jako druhá či třetí prioritní dopravní stavba na území města. Měla napomoci desítkám tisíc občanů přepravit ze sídliště Máj na pravý břeh Vltavy, aniž by se museli trápit v neustálých zácpách na křižovatkách ulic Oskara Nedbala či Branišovská s Husovou třídou a zároveň odlehčit přetíženým ulicím například Husově třídě, Na Dlouhé louce, Mánesově a jiným,“ je přesvědčen o oprávněnosti stavby Miroslav Joch.

„V řádu několika měsíců musíme zvládnout projednávání stavebního povolení, aby se Jihočeský kraj, jako investor stavby, pokusil zažádat o dotační peníze, které by značným podílem ulehčily vlastnímu krajskému rozpočtu. Vždyť investice se bez započítání ceny pozemků pohybuje okolo 180 miliónů korun. Tyto pozemky vykoupí město,“ přiblížil průběh přípravy Miroslav Joch. „Aktuálně předěláváme projekt, abychom uspokojili místní občanská sdružení, což zahrnuje přeprojektování komunikace ze čtyřpruhu na dvoupruh, řeší se i protihluková opatření v ulici Milady Horákové,“ říká náměstek.

Představitelé města však chtějí vyjít vstříc občanům i v další věci. „Pro uklidnění vášní se město zavazuje, že komunikace v ulici Milady Horákové nebude nikdy předána do sítě krajských komunikací, což znamená, a to zdůrazňuji,  že v žádném případě nepřipravujeme obří obchvat Budějovic přímo srdcem největšího sídliště, jak proklamují některá tamní sdružení či zástupci některých bytových družstev. Přesto ale nemohu vyloučit, že tento projekt, jehož vypracování přišlo na 20 miliónů korun a přepracování na dalších 1,3 milionu korun opět neskončí v šuplíku,“ posteskl si nad současnou patovou situací Miroslav Joch.

A proč může být celý projekt ohrožen? „Vyjednali jsme podporu s jedním z občanských sdružení v sídlišti Máj, abychom se po provedení všech úprav dočkali odmítnutí ze strany jiného. Nepochodili jsme ani s věcnou argumentací, ani s ohledem na potřebu většiny,“ dodal rezignovaně Miroslav Joch.

Chleba se bude lámat na přelomu měsíce srpna a září, kdy by mělo začít stavební řízení. „Takříkajíc v přímém přenosu uvidíme, zda zvítězí potřeba většiny či takzvané právo na individuální klid a proklamované právo na kvalitu života. Ve světle těchto sporů si člověk čím dál tím víc musí vážit majitelů pozemků, kteří v zájmu urychlení výstavby potřebné zanádražní komunikace, přistupují s městem na dohodu ohledně výkupu svých nemovitostí,“ uzavřel Miroslav Joch.