Navrhovaná změna územního plánu pomůže studentům

Pořízení změny územního plánu v lokalitě Za Otýlií schválilo zastupitelstvo města dne 24. června 2010. Jejím cílem je prověřit změnu funkčního využití ze zastavitelného území s charakterem smíšeným obytným kolektivního bydlení v příměstí na zastavitelné území veřejné dopravní vybavenosti pro školství

„Změna má navrhovateli umožnit vybudovat parkoviště pro studenty a návštěvníky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, čímž řeší problém s nedostatkem parkovacích míst , neboť vlastní areál školy nemá mnoho vnitřních rozvojových ploch. Prostory by mohly být případně využity pro plánovanou výstavbu nových školních budov,“ říká k záměrům náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Veřejné projednání tohoto návrhu se uskuteční v pátek 29. července od 13.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově radnice.