Návrh změny U Špačků je vystaven

Až do 8. května 2008 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí návrh zadání změny územního plánu v lokalitě U Špačků v katastrálním území České Budějovice 6 - Mladé na úřední desce českobudějovického magistrátu. "Návrh předpokládá změnu funkčního bydlení ze zemědělského půdního fondu a krajinné zeleně rekreační na individuální bydlení v předměstí, a to jižně od již z velké části realizované zástavby rodinných domů ,"upřesňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová. Zájemci  mohou do navrhovaných změn nahlédnout v úředních dnech také přímo na odboru územního plánování a architektury, nebo na webových stránkách města www.c-budejovice.cz