Návrh změny bude veřejně projednán

Předmětem návrhu změny územního plánu v lokalitě Za Potokem v katastrálním území České Budějovice 6 je funkční využití v pásu asi třiceti metrů podél Říční ulice. To by se mělo změnit ze zastavitelného území zahradního bydlení na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním v příměstí. Zbývající podstatná část rozvojového území zahradního bydlení severně od předmětných pozemků zůstane zachována. Záměrem navrhovatele změny a zároveň vlastníka pozemků je změnit v současné době povolenou a realizovanou stavbu rodinného domu před jeho dokončením tak, aby část stavby mohla být oddělena jako samostatný objekt pro bydlení včetně příslušné části pozemku menší než 1 500 metrů čtverečních. Veřejné projednání návrhu se uskuteční v pondělí 25. srpna 2008 od 15.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově českobudějovické radnice.