Národní zahájení Dnů evropského dědictví -upozornění na omezení v dopravě

Úplně uzavřena  pro veškerý provoz zůstane Česká ulice v úseku mezi křižovatkami Radniční x Piaristická ve dnech 11.-13.9.2008 a 15.9.-16.9. 2008, dále Hroznová ulice mezi Českou  a Předním mlýnem ve dnech 12. a 13.9.2008 a Česká ulice v úseku křižovatek Piaristická x Hroznová dne 13.9.2008  a Piaristické náměstí od 12.9.  - 14.9. 2008.

Ve dnech 13.9.-15.9.2008 bude v úseku České ulice mezi  křižovatkami Radniční x Piaristická umožněn provoz  pro dopravní obsluhu.  Důvodem omezení dopravy je Národní zahájení Dnů evropského dědictví.

Dopravní opatření:

Ve dnech 12.a 13.9.2008 bude provoz v křižovatce Česká x Hroznová  odkloněn z Hroznové do České ulice.

 Radniční ulice bude ve dnech 11.-16.9.2008 označena jako slepá komunikace s obousměrným provozem. Provoz  z  křižovatky Biskupská x Radniční  bude odkloněn přes náměstí Přemysla Otakara II. do Krajinské s umožněním průjezdu pěší zónou bez časového omezení.  Stání v Radniční ulici budou zrušena bez náhrady.

Piaristická ulice bude dne 13.9.2008 označena jako slepá komunikace s obousměrným provozem, přístupná z náměstí Přemysla Otakara II. Placená stání v Piaristické ulici budou zrušena bez náhrady, vyhrazené stání pro ZTP zůstane zachováno.

S omezením dopravy souvisí  i uzavření větší části parkoviště u Sportovní haly na Dlouhé louce ve dnech 12.-13.září 2008 (12.9. je v Č.B. utkání v ledním hokeji). Na vyhrazenou část bude vjezd povolen jen vozidlům s příslušným označením.

Uzavírky budou označené dopravním značením.