Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Aktuality

 

Správní rada nadace na svém jednání dne 3. 4. 2019 stanovila konečný termín pro sběr žádostí o stipendia nejpozději do 25. 10. 2019. Na další období pro školní/akademický  rok 2019/2020  je v rozpočtu nadace schváleno 200 000,00 Kč. 

Žádosti zasílejte k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Velké poděkování patří našemu zřizovateli statutárnímu městu České Budějovice a též našim sponzorům, kteří podpořili darem činnost nadace v loňském roce.

 

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště v Českých Budějovicích (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb. 

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala                                         
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Formulář žádosti

Předloha motivačního dopisu


 

Činnost nadace

viz. STATUT NADACE

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
Č. Budějovice, České Budějovice 1
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - předseda

Ing. Miroslav Severa - místopředseda
Ing. Karel Suchý, Ph.D.

Mgr. Rudolf Vodička - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Viktor Lavička

PhDr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Ing. Martina Pandulová - revizor
Ing. Adolf Lísal - tajemník 

Výroční zprávy

2018

2017

2016

2015

2014

2013 

2012

  

Naši sponzoři