Na zkoušku sirén jsou lidé upozorněni

Každou první středu v měsíci, přesně v poledne, jsou na území celé republiky zkušebně spuštěny sirény.  Novou podobu zkoušky má od včerejška jihočeská metropole. Ta spočívá v upozornění ještě před vlastním spuštěním sirén, že se jedná pouze o zkoušku, takže mluvenou informaci dostanou občané nově před i po zvuku sirény. Původně totiž nepředcházelo spuštění zvuku žádné hlášení a lidé se až za dvě minuty dozvěděli, že se sirény  pouze zkoušejí. Návrh na tuto logickou změnu podal primátor Juraj Thoma na jednání Bezpečností rady města Českých Budějovic, která je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace . "Reagovali jsme i  na ohlasy jednotlivých občanů. Některým z nich se totiž nelíbilo, když  byl nejprve spuštěn zkušební tón a až po něm mluvená zpráva ,"vysvětluje primátor. Provedení této změny na celém území města technicky zajistila městská policie.