Na Cenu města je stále možné nominovat

Ještě dva týdny mohou obyvatelé Českých Budějovic nominovat některého ze spoluobčanů na Cenu města za rok 2007. Cena je udělována za výjimečný počin nebo umělecké dílo vytvořené v uplynulém roce anebo naopak za celoživotní práci, která přispívá k rozvoji města.

„Nominován na Cenu města může být jednotlivec i kolektiv. O udělení ceny rozhodne zastupitelstvo na svém červnovém zasedání na základě nominací od občanů. Oceněný obdrží finanční dar v hodnotě 100 000 korun, pamětní list, symbol ceny se znakem města a zapíše se do městské pamětní knihy,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Návrhy na udělení Ceny města je možné posílat poštou do pátku 30. května odboru kultury magistrátu města (náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92 České Budějovice) nebo je osobně přinést na podatelnu magistrátu ve vchodu č. 3 historické radnice. Návrh musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného včetně zdůvodnění, proč je nominován, a také jméno, adresu a podpis navrhovatele.

Cenu města loni obdržel pan Otta Sepp za celoživotní práci fotografa, při níž výjimečným způsobem zdokumentoval proměny Českých Budějovic ve 20. století.

Přehled ostatních nositelů včetně stručných medailonků naleznete zde, statut ceny zde.