Multifunkční centrum Dlouhá louka

Multifunkční centrum Dlouhá louka (MFC) nahradí starou Sportovní halu a nabídne dvě plnohodnotné palubovky, v nichž by mohli mistrovské zápasy hrát volejbalisté, házenkáři, florbalisté, basketbalisté či tenisté. Vhodný prostor zde naleznou disciplíny jako je moderní i sportovní gymnastika, box, vzpírání nebo úpolové sporty (sporty na žíněnkách nebo tatami, tj. zápas, judo a karate), a mnoho dalších sportovních odvětví. Ze společenských aktivit jsou to zejména koncerty (popové, rockové i klasické hudby), diskotéky, módní přehlídky atd.

Hlavní vstup zůstane směrem k řece Vltavě a bude z velké části prosklený. Plášť bude oválný, hranaté koridory vystupující z bočních stran spojí hlavní a menší halu B. Hlavní A hala bude mít strop vysoký 12,5 metru místo dosavadních přibližně devíti metrů. To umožní hrát i mezinárodní zápasy například volejbalové Ligy mistrů nebo klání reprezentací. Uvnitř bude dvanáct šaten se sociálním zázemím. Na tribunu povede osm vstupů.

Výsledná kapacita sedaček v hale A je 2354 míst (z toho 264 na teleskopických tribunách), 305 míst v hale B. Další navýšení divácké kapacity MFC je možné umístěním diváků na hrací ploše v závislosti na konkrétním typu akce např. pro koncerty by mělo být přes 2500 míst kombinovaně k stání a sezení.

Rekonstrukce haly není možná zejm. ze statických důvodů. Ocelová konstrukce haly je dimenzována na hranici únosnosti a jakýkoli zásah do ní je v podstatě nemožný. Na staré hala je cca 1400 m2 konstrukcí obsahujících azbest. I drobné úpravy těchto konstrukcí znamenají riziko kontaminace uživatelských prostor azbestem a bezprostřední uzavření haly z hygienických důvodů.  

Fakta o projektu

Vypsání veřejné zakázky pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“

Soutěž z roku 2018 byla z důvodu významného překročení předpokládané ceny díla zrušena.

Rozpočet

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 668.404.000,- Kč včetně DPH,

Pořízení projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracoval Ateliér 8000 pro objednatele Volejbalový klub Jihostroj, který dokumentaci formou daru poskytl statutárnímu městu České Budějovice. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Vzhledem k tomu, že pojmovým znakem darování je bezúplatnost, na rozdíl od veřejné zakázky, nepodléhá darování projektové dokumentace věcné působnosti ZZVZ.  

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení: 06/2019

Předpokládaný termín dokončení: 09/2020

Aktuální stav: před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele

Komunikace se sportovními kluby

O záměru demolice Sportovní haly a výstavbě nového Multifunkčního centra byly v předstihu informovány všechny sportovní kluby, které halu využívají. Město jedná postupně s jednotlivými sportovními kluby, které nyní halu užívají v nájemním vztahu.

Atletický koridor

Z provozních důvodů nelze atletický koridor v nové hale umístit.  Město proto připravuje  stavbu nového krytého atletického koridoru. Ten bude stát u Základní školy Oskara Nedbala, která se tak stane jedním ze sportovních středisek v Českých Budějovicích, neboť bude atletům poskytovat i potřebné zázemí. Náklady na realizaci se pohybují kolem 18 milionů korun. Na zhotovitele stavby probíhá veřejná soutěž tak, aby stavba byla před zimní sezónou 2019/2020 hotova a schopna užívání.

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč nelze postavit halu v prostoru bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech?

Halu v této lokalitě sice lze postavit, ale stavba by mohla být realizována nejdříve za cca 5 let. Je nutno zpracovat územní studii a následně provést změnu územního plánu města. Na místo stavby by musely být přivedeny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, horkovod …) a komunikace. V současných cenách by stavba byla cca o 200 miliónů Kč vyšší, než stavba haly na místě původní haly.

Proč nelze postavit dvě haly v prostoru kolem stávající haly?

Zejména proto, že území se nachází v biocentru (ochrana životního prostředí) znemožňujícímu stavět stavby podobného charakteru. Biocentrem se rozumí geograficky vymezená oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených živočišných a rostlinných společenstev. Jedinou možností je využití pozemku pod stávající halou a rozšířit ji směrem k silnici na Dlouhé louce.

Proč není rekonstrukce stávající haly nejvhodnějším řešením?

Varianta rekonstrukce stávající haly byla posuzována jako první. Po prověření projektantem by bylo nutné zbourat veškeré konstrukce včetně opláštění a střechy (mj. jsou zde materiály obsahující azbest) a zůstala by pouze nosná ocelová konstrukce. Také by bylo nutno snížit úroveň stávající podlahy o cca 1,5 m, čímž by se dostala pod hladinu stoleté vody. Takový objekt by pak byl z hlediska povodní nepojistitelný. Podle kvalifikovaných odhadů by se náklady na rekonstrukci pohybovaly  minimálně  ve stejné cenové  hladině jako výstavba nové haly. Délka rekonstrukce by pak byla minimálně o půl roku delší, než stavba nové haly.

Kolik měří současná palubovka?

Současná palubovka měří 48x28 metrů.

Jaké rozměry mají plánované hrací plochy?

Hrací plocha haly A má 45x24 metrů přičemž v centrální části činí šířka 25,5 metrů (jedná se o vymezenou hrací plochu, podlahová plocha palubovky je o něco větší.). Tyto parametry vyhovují soutěžím Mezinárodní volejbalové federace, která vyžaduje plochu 35x25,5 metrů. Rozměry umožňují rovněž umístění dalších sportů, jako jsou např. košíková, tenis, moderní gymnastika nebo florbal s hřištěm o velikosti 40x20 metrů.

Hrací plocha tréninkové haly B je 45x24 metrů (jedná se o vymezenou hrací plochu, podlahová plocha palubovky je o něco větší).

Proč bude v nové hale menší plocha?

Stavba haly musí respektovat plochu vymezenou územním plánem. Zároveň bylo zadáno v rámci této plochy umístit dva halové prostory využívající společné zázemí. Toto řešení dokáže optimálně využít možnosti místa, skloubit požadavky sportovců a potřeby diváků.

Proč nebude v nové hale restaurace, ale jen šest stánků s občerstvením?

V návrhu Multifunkčního centra Dlouhá louka jsou čtyři gastropointy v kuloáru pro diváky a jeden v prostoru pro sponzory (VIP Lounge), které formou cateringu zajistí občerstvení v době konkrétních akcí. Je to osvědčené řešení využívané i v jiných sportovních halách.

Jak je to s rozměry šaten?

Prostory šaten odpovídají standardům běžných v podobných sportovních zařízeních.

Kolik se plánuje výška haly?

Výška nad hrací plochou haly A je minimálně 12,5 metrů, hala B bude mít minimálně 9 metrů (9,5 metrů pod spodní hranu střešních vazníků).

DALŠÍ INFORMACE

 

 

 

Stránka byla upravena 28. 1. 2019.