Mosty pomohou dopravě

Automobilová doprava enormně narůstá. Podle průzkumů připadlo v České republice  v roce 1990 přibližně jedno vozidlo na dvanáct obyvatel, v roce 2007 to už ale bylo jedno až dvě vozidla  na jednoho obyvatele. České Budějovice, podle názoru odborníků,  celostátní situaci v dopravě kopírují. Stále sílící potřeby kvalitní dopravní obslužnosti vedou k úvahám o výstavbě nových mostů, které by mohly vhodně doplnit a rozšířit možnosti komunikačního propojení. „Jeden most by měl vyrůst na jihu města v lokalitě Lineckého předměstí. Překlenul by řeku Vltavu a pokračoval dál do prostoru Jižní zastávky až přes další českobudějovickou řeku Malši. Druhý most přes Vltavu by spojil její břehy v prostoru mezi Tescem a ulicí Trojická a třetí stavba by se týkala přemostění Dlouhé louky ve směru Dlouhý most – Výstaviště, “naznačuje budoucnost náměstek primátora František Jelen s tím, že hlavním cílem nových staveb bude především rozmělnění dopravy ve městě. „Kdyby  na těchto vytipovaných místech stály mosty, určitě by se stávající svízelná dopravní situace velmi vylepšila,“je přesvědčen náměstek. „Zatím je ale tato vize pouze v kategorii logických úvah. Nechceme pochopitelně ve vnitřním městě žádné autostrády, ale nutnost výstavby mostů i vzhledem k zeměpisné poloze Budějovic,  je rozhodně opodstatněná,“dodává primátorův náměstek.