Mladé umělce město opět podpoří

 

Už od roku 2001 podporuje město mladé talenty do věku osmnácti let, kteří získali významné ocenění na mezinárodních nebo národních festivalech, přehlídkách nebo výstavách. „Je to příjemná a pěkná tradice a vnímáme ji také jako veřejné poděkování za reprezentaci našeho města,“ říká primátor Jiří Svoboda a dále upřesňuje, že o finanční dar se mohou ucházet umělci s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.

„Žádost adresovaná odboru kultury musí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, dále pak umělecký životopis, odborná doporučení a fotokopie v tomto roce získaných ocenění,“ připomíná primátor s tím, že na podání žádosti je čas do 6. října 2016. Do konce října budou došlé žádosti předloženy kulturní komisi, jejíž členové posoudí jednotlivé nominace a připraví pro radu města návrh na ocenění.

Vyhlášení