Město získalo miliony na obnovu skládky

Projekt rekultivace městské skládky Žákův lom podpoří finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti. Celkem se podařilo městu získat částku přesahující devět milionů korun. „Žákův lom byl původně kamenolomem, kde se těžily horniny. Od roku 1986 sloužil vytěžený prostor k ukládání směsného komunálního odpadu a to až do roku 1995,“stručně shrnuje náměstek primátora František Jelen. Skládka se nachází v lokalitě Hosína. „Její nejsvrchnější část tvoří navážky materiálu z demolic. Jsou tam cihly, beton i omítky, které tam kdosi navezl evidentně už po ukončení skládkování. V bezprostředním okolí bývalé skládky jsou lesní porosty, část pozemků na severovýchodní straně je využívána k zemědělské výrobě,“upřesňuje vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková a dodává, že celkově si náklady na rekultivaci tohoto území vyžádají přes deset milionů korun. „Větší část peněz na obnovu prostoru se nám podařilo získat, zbytek půjde z městské pokladny. "