Město získalo dotaci na Lannovu třídu

Celkem 18,5 milionu korun obdrželo město z Regionálního operačního programu Jihozápad na II. etapu rekonstrukce Lannovy třídy. Ta bude stát celkem zhruba 34 milionů korun.

„Městu se podařilo získat dotaci v maximální možné míře. Stavba v úseku Jeronýmova-Štítného bude zahájena ještě letos v listopadu či prosinci přípravnými prácemi. Dokončení rekonstrukce předpokládáme v červnu 2009. Termíny budou upřesněny po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, které právě probíhá,“ uvedl primátor Juraj Thoma. Výběrové řízení se koná zároveň i na poslední III. etapu, jejíž rekonstrukce by měla na úsek k ulici Štítného plynule navázat.

„O dotaci na III. etapu se ucházíme v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Odhadované náklady jsou 75,3 milionu korun a požadovaná dotace 30 milionů,“ doplnila náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Dokončení třetí etapy je naplánováno na červen 2010. „V roce 2010 tak bude mít Lannova třída podobu moderní pěší zóny 21. století. V poslední třetině Lannovy třídy budou umístěny architektonické prvky nesoucí název Paměť města, šest skleněných tabulí o historii a životě města, jeho obyvatelích a krajině, jež ho obklopuje,“ dodal primátor.

Hirzova kašna, umístěná před Českou národní bankou na začátku Lannovy třídy u Sadů, zase připomíná založení města v roce 1265.

Vizualizace Lannovy třídy po rekonstrukci.