Město už zná výsledky azbestové inspekce

Zprávu autorizované inspekční společnosti Foster Bohemia obdržela dnes odpoledne českobudějovická radnice. Provedení inspekce výskytu azbestu objednalo vedení města minulý týden bezprostředně poté, co protokoly Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni oficiálně potvrdily nadlimitní hodnoty azbestu a minerálních vláken na některých místech ZŠ Máj I a II.

"Ze závěrů inspekční zprávy vyplývá, že azbest je zcela jistě obsažen v obvodových pláštích z boletických panelů, těsnících šňůrách v přírubách vzduchotechnického potrubí a pravděpodobně také v podkladových deskách pod elektroinstalacemi a několika dalších materiálech a konstrukčních prvcích," přiblížil výsledky inspekce náměstek primátora Kamil Calta.

Uvolňování azbestových vláken do vzduchu hrozí při lámání, vrtání, broušení či trhání azbestových materiálů, jejich neodborném odstraňování a také v případě neodborně prováděných rekonstrukcí, zasahujících byť jen částečně do konstrukcí obsahujících azbest, uvádí se dále ve zprávě inspekční společnosti s tím, že pokud nejsou azbestové materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost uvolňování azbestových vláken do vzduchu malá.

O dalším postupu ve věci sanace areálu májských škol budou českobudějovičtí radní jednat na svém zasedání ve středu 7. prosince.