Město urychluje přípravu propojení komunikací M. Horákové – Strakonické

Rada města na svém jednání 7.června projednala a doporučila ke schválení návrh zadání změny územního plánu města, jehož cílem je zjednodušení trasy nového komunikačního spojení areálem někdejších kasáren ve Čtyřech Dvorech.

„Vloni jsme zahájili práce na projektové přípravě nového propojení Strakonické a M. Horákové areálem někdejších kasáren ve Čtyřech Dvorech. V tuto chvíli máme zpracovanou měřenou vyhledávací studii celé trasy komunikace a pro další práce na projektu pro územní řízení je nezbytné upravit část územního plánu města. Ten stávající totiž předpokládá složitou trasu nové komunikace rozdělené na její západní straně do jakési „vidlice“. Dohotovená vyhledávací studie našla trasu jednodušší a přímější, kterou vede v zářezu, zčásti překrytém, aby nedocházelo ke zbytečnému vytváření bariéry mezi územím Vávrovských rybníků a někdejším areálem kasáren, který se má v nadcházejících patnácti  letech proměnit na nové čtvrťové centrum,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma. Nezbytnost vybudování tohoto komunikačního propojení je podle jeho slov zcela zřejmá a každé urychlení přípravy na její realizaci je nutné podpořit. Náměstek Thoma rovněž připomněl, že na část projektové přípravy obdrželo město v letošním roce milionový finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který je určený právě na posouzení a technické navržení překrytí plánovaného zářezu, v němž bude komunikace vedena.

„Půjde-li všechno podle stávajícího harmonogramu, dá se očekávat, že letošní rok by byl více méně dobou projektování  pro územní řízení a právě schválení zadání změny územního plánu je nezbytné pro získání kladného územního rozhodnutí,“ doplnil Thoma s tím, že obě činnosti, to znamená  proces schvalování změny územního plánu i příprava pro projekt pro územní řízení, budou probíhat paralelně.