Město se ve sporu se Zdeňkem Řeřábkem odvolá

Primátor Juraj Thoma"Okresní soud v Českých Budějovicích 18. ledna 2011 rozhodl rozsudkem pro uznání neplatnosti odvolání Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka magistrátu města České Budějovice.

Okresní soud v Českých Budějovicích nárok Zdeňka Řeřábka uznal vzhledem k tomu, že se město České Budějovice coby žalovaný k Řeřábkově žalobě nevyjádřilo, ačkoliv tak prostřednictvím tehdejšího primátora Miroslava Tettera učinit mělo a mohlo.  

Soud v odůvodnění rozsudku konstatoval, že žalovaný byl nezpochybnitelně poučen o tom, že pokud se k žalobě Zdeňka Řeřábka ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude soud mít za to, že nárok, který Zdeněk Řeřábek uplatňuje, město České Budějovice uznává, a soud proto rozhodne rozsudkem pro uznání.  

Rozsudek byl statutárnímu městu České Budějovice doručen 7. února 2011 s poučením, že se proti němu lze do 15 dnů od doručení odvolat.  

Statutární město České Budějovice se proti rozsudku ve stanovené lhůtě odvolá."

Juraj Thoma, primátor