Město se připravuje na výstavbu železničního koridoru

Výstavba IV. železničního koridoru na území Českých Budějovic by měla být zahájena koncem roku 2009 a právě příprava velkých dopravních staveb a jejich vliv na dopravu byla hlavním tématem jednání mezi představiteli města a zástupci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Jihočeského kraje. „Dokumentace pro územní rozhodnutí je už zpracovaná a předpokladem je , že by se v letech 2008 až 2009 připravil projekt pro stavební povolení a koncem roku 2009 by byla stavba koridoru vedoucího od jižního okraje nádraží směrem na sever do Kněžských Dvorů zahájena, a  asi o dva roky později ukončena,“přibližuje náměstek primátora František Jelen. Součástí modernizace bude i obnova železničních podjezdů a přejezdů, která se dotkne i velmi kritických míst, například viaduktu na Rudolfovské třídě. Jednotlivé práce budou koordinovány s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v jehož záměru je  realizace stavby propojení okruhů a její součástí je i podchod pod tratí na úrovni Jírovcovy ulice, takže bude nezbytně nutné tyto dvě akce dát do souladu.

Už dnes je ale zřejmé, že zatížení dopravou bude enormní, proto se město snaží už v předstihu vyjednat příznivější podmínky. „Chceme například vědět, jakým způsobem se budou investoři podílet na provedení náhradních dopravních opatření a na jejich financování,“upřesňuje náměstek s tím, že další jednání na téma této strategické dopravní stavby bude v červnu.