Město podpořilo projekty zaměřené na ekologii

Částku šest set čtyřicet šest tisíc korun rozdělilo letos mezi ekologické projekty město. Podle předsedy komise pro životní prostředí Ivo Moravce bylo předloženo šestnáct kvalitních projektů. "Některé z nich se soustředily například na výchovu, vzdělávání, nebo šíření osvěty a naplňovaly zadání týkající se konkrétně třeba poradenství obyvatelstvu Českých Budějovic, využití volného času mládeže se zřetelem na přírodu a ekologické výchovy v mateřských i základních školách. Každý jednotlivý projekt jsme nejprve posoudili v komisi a poté i s navrhovanou částkou předložili radním,"vysvětluje postup Ivo Moravec s upřesněním, že úspěšně dopadl například 34.Mezinárodní filmový festival o životním prostředí Ekofilm 2008, který získal příspěvek dvě stě tisíc korun, Přírodovědná naučná stezka Stromovka - centrum s finanční podporou sedmadvacet tisíc či projekt Výchova dětí ve včelařském kroužku k tvořivé práci, zručnosti a užitečnosti hotového díla, kterému město přiznalo dvacet tisíc korun.