Město je na volby připraveno

Podle primátora Miroslava Tettera, který svolal na dnešní dopoledne pracovní schůzku členů komise pro přípravu a zajištění voleb, zástupců Policie ČR, Městské policie a dalších zainteresovaných, jsou České Budějovice na volby do zastupitelstva města a do Senátu  Parlamentu ČR připraveny. „Připomínám, že se volby  uskuteční ve dvou dnech, v pátek 20.října  2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října  2006 od 8.00 do 14.00 hodin. Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů magistrátu sídlící v Jeronýmově ulici  vydává v souvislosti s výkonem volebního práva  až do 21. října  občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s platností jednoho roku ode dne vystavení. Zpracováním výsledků je pověřen Český statistický úřad, sběrným místem, které je největší v celé republice, je opět Sportovní hala. Celkem se tady  budou zpracovávat údaje ze 174 volebních okrsků. Vlastní sčítání volebních hlasů bude zahájeno v sobotu ve 14.00 hodin ihned po uzavření volebních místností. Věřím, že průběh voleb nebude ničím narušen,“uvedl krátce po jednání primátor Tetter. Případné druhé kolo senátních  voleb se uskuteční o týden později, tj. 27. a 28. října ve stejném čase. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu PČR dostanou voliči  přímo ve volebních místnostech. 

Telefonní čísla, na která mohou volat imobilní občané v případě nahlášení  požadavku na přenosnou volební urnu : 38 680 5020, 38 680 5024. 

V Českých Budějovicích nyní žije  77.247 tisíc  oprávněných voličů.