Město chce zlepšit dopravní podmínky

Komplexní integrovaný plán organizace dopravy (IPOD), jehož zpracování zadalo město, by měl ukázat, jakým způsobem je možné zlepšit a zefektivnit podmínky pro dopravu. Vloni bylo zadáno zpracování Strategického plánu města České Budějovice, ze kterého vyplývá úkol spočívající ve vypracování komplexního integrovaného plánu. Odbor územního plánování a architektury ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno připravil na jednání rady města dne 23.4.2008 zadání veřejné zakázky na jeho zpracování. Ve výběrovém řízení zvítězila  firma MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Časový průběh zpracování plánu je předpokládán na roky 2008 a 2009, přičemž letos se budou realizovat zejména průzkumové práce v terénu včetně podrobné analýzy výsledků. V roce 2009 pak budou zpracovány dílčí části se zaměřením na  zvýšení cestovní rychlosti prostředků městské hromadné dopravy, posouzení priority výstavby nově připravovaných úseků, posouzení hlukové zátěže z dopravy v přilehlém území a kritických míst z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Nejdůležitější bude pak závěrečná část, samotné zpracování integrovaného plánu organizace dopravy pro časové horizonty 2010, 2020 a 2030 s návrhem na zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě s ohledem na preferenci městské hromadné dopravy a vytváření lepších podmínek pro chodce a cyklisty.