Májské školy jsou bez azbestu

Druhá etapa zateplení českobudějovických ZŠ Máj I a II  byla zahájena v polovině června přípravnými pracemi, kterým předcházelo kontrolní měření. To potvrdilo, že je prostor čistý a neobsahuje žádná zdraví škodlivá vlákna.

„Poté následovalo odstranění boletických panelů a další série měření. Celkem jich bylo po sanaci azbestových materiálů provedeno šestadvacet s výsledkem nula vláken na metr krychlový,“ říká k výsledkům náměstek primátora Kamil Calta.

Nyní budou práce na obnově tělocvičny a jídelny pokračovat dál podle harmonogramu. „V druhé polovině srpna by měly být stavebně dokončeny veškeré vnitřní prostory. Venkovní fasády budou hotovy do konce listopadu,“ upřesňuje náměstek.

Stanovisko k ukončení sanačních prací v areálu ZŠ Máj I a II ze dne 10.7.2012