Krajské granty podpoří městské projekty

České Budějovice obdržely z grantového programu Jihočeského kraje s názvem Úcta k předkům částku dvacet tisíc korun. Příspěvek je určen na vybudování nové rozptylové loučky na hřbitově u sv. Otýlie. „Město dosud provozuje jedinou loučku, která už kapacitně nestačí k ukládání zpopelněných lidských ostatků. Proto byla na ústředním hřbitově vytipována vhodná travnatá plocha ke zbudování nové,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že celkové náklady jsou 186,5 tisíce korun. „Podpořený projekt řeší především bezpečné přístupové komunikace, ohrazení loučky proti vstupu a zbudování prostoru pro pietní rozloučení včetně kamenných stolů k pokládání svíček a květinových darů,“ vysvětluje náměstkyně.

Další krajský příspěvek ve výši třicet tisíc korun půjde na koupi krmiva pro městský útulek a je z grantového programu určenému na podporu činnosti útulků pro zvířata. „Tady bylozáměrem projektu zlepšení podmínek péče o zvířata, která jsou umisťována v městském útulku. Doba, kterou tam zvířata tráví je někdy až půl roku, než se je podaří dát do nových rodin. Tato péče je velice nákladná. Jen za krmivo město ročně zaplatí 170 tisíc korun, další roční  částka ve výši 1,4 milionu korun pokrývá činnost v útulku, kde se provádí vakcinace, odčervování, ošetřování nemocných, dvakrát denně úklid kotců, pravidelné krmení a venčení,“ popisuje náměstkyně Ivana Popelová. Na stránkách města www.c-budejovice.cz jsou pravidelně aktualizovány informace o zvířatech v útulku.  

Podrobnosti o získaných grantech Jihočeského kraje jsou k dispozici  na stránkách: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/dotacni-projekty/NZ/stranky/krajsky-urad-jihoceskeho-kraje.aspx